Forskrift om overvåkning av salmonella i ferskt kjøtt og ferskt fjørfekjøtt

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet) 10. april 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6 fjerde ledd, § 7 annet ledd, § 14 tredje ledd, § 16 annet ledd, § 17 annet ledd, § 19 tredje ledd og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Endringer: Endret ved forskrifter 19 jan 1996 nr. 100, 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov