Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Les forskriften i pdf-format