Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Se forskriften på lovdata.no