Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning fra 2011 med alderspensjon fra folketrygden – særlige regler for 1943-kullet

Denne forskriften gjelder personer i 1943-kullet som har tatt ut alderspensjon i folketrygden før 1. januar 2011, og som tar ut offentlig tjenestepensjon etter 31. desember 2010.

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 12. oktober 2010 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 30.

§ 1
Denne forskriften gjelder personer i 1943-kullet som har tatt ut alderspensjon i folketrygden før 1. januar 2011, og som tar ut offentlig tjenestepensjon etter 31. desember 2010.

§ 2
Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal i tilfeller som nevnt i § 1 samordnes med alderspensjon fra folketrygden etter bestemmelsene i samordningsloven §§ 19 og 23. De supplerende bestemmelsene i samordningsloven § 24 nr. 1 kommer likevel til anvendelse dersom alderspensjonen fra folketrygden blir omregnet etter 31. desember 2010 på grunn av endring i pensjonsgrad, jf. folketrygdloven § 19-12.

§ 3
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Tilhørende lov

Til toppen