Samordningsloven - samordl.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

Loven omhandler samordning av ytelser som en person kan få samtidig fra to eller flere pensjonsordninger og trygder.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter