Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. august 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2003/845/EF). Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58 (bl.a. tittel), 10 des 2003 nr. 1467 (bl.a tittel), 15 jan 2004 nr. 289 (bl.a hjemmel), 11 juni 2007 nr. 596 (bl.a. tittel og hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov