Lover og regler

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (2006)