Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (Tillatelsesforskriften)

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 2010.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 2, § 3d, § 3e, § 3f, § 3g, § 4, § 5, § 6, § 7, § 11, § 13, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 22. november 1996 nr 1076 og delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42 e (direktiv 2004/49/EF).

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Forskriften i fulltekst hos Lovdata

Kommentar til forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor. (Tillatelsesforskriften)

Til toppen