Forskrift om tilskudd til viltformål

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2018 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kapittel 1140 post 71 underpost 3.

Se forskriften på lovdata.no