Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (pdf)