Forskrift til lov om straffegjennomføring

Forskrift til lov om straffegjennomføring


Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 2002 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr 21 om gjennomføring av straff m.v. § 5. Fremmet av Justis- og politidepartementet.