Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter oktober 2021

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020.

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter oktober 2021.pdf

Departementet fastsatte 28. januar 2022 forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter oktober 2021, i det videre betegnet som henholdsvis loven og forskriften. Dette notatet gjengir de vurderinger departementet bygger på ved fastsettelse av forskriften:
Nærings- og fiskeridepartementets vurderinger ved fastsettelse av forskrift for tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter oktober 2021.pdf