Forskrifter hjemlet i eksportkontrolloven

Oversikt over sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen