Eksportkontrolloven

Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi

Lov om at varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes til å utøve terrorhandlinger, jf. straffeloven § 147 a første ledd, ikke må utføres fra norsk tollområde uten særskilt tillatelse.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter