Forskrifter til lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Oversikt over sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov