Territorialfarvannsloven

Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Loven omtaler Norges sjøterritorium og de indre farvann.

Loven omtaler Norges sjøterritorium og de indre farvann.

Gå til Lovdatas nettsider for å se loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen