Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (pass- og ID-kortforskriften)

Forskriften gjelder utstedelse, bruk og forvaltning av pass og nasjonalt ID-kort. Forskriften er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, og den gjelder fra 1. januar 2021.