Forskrifter om vern av marine verneområder i Nordland og Troms og Finnmark fylker

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om opprettelse av sju marine verneområder. De foreslåtte marine verneområdene omfatter til sammen et sjøareal på 710,5 km2.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)