Forskrifter til jernbaneloven (lisensforskriften og tillatelsesforskriften)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Resultat: Tillatelsesforskriften og Lisensforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2005

.