Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrifter til jernbaneloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2005

  • Høringsfrist: 09.09.05
  • Nytt i høringssaken:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/803- TEF

04.07.2005

Høring, forskrifter til jernbaneloven

Det vises til lov 10. juni 2005 nr. 55 endringer i jernbaneloven, som innførte et nytt Kapittel II A med bestemmelser som legger til rette for konkurranse om persontransport med jernbane.

Departementet sender med dette forslag til forskrifter som skal utfylle de nye bestemmelsene i jernbaneloven. Departementet ber om merknader til forslaget pr. post til departementet og elektronisk til tor-erlend.framstad@sd.dep.no innen fredag 9. september 2005.

Med hilsen

Magnar Alsaker e.f.


Tor Erlend Framstad

ARRIVA Tog Norge AS v/Opticonsult AS
Connex Norge AS
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
DSB
Flytoget AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Jernbaneverket
KEOLIS
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartstilsynet
Norges Handikapforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Reiseinformasjon AS
NSB AS
Ofotbanen AS
Riksrevisjonen
Statens råd for funksjonshemmede
Statens vegvesen
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
ØstlandsSamarbeidet

Barne- og familiedepartementet

Høringsuttalelse

Connex Tog AS

Høringsuttalelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ingen merknader

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Ingen merknader

Flytoget AS

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Forsvarsdepartementet

Ingen merknader

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen merknader

Jernbaneverket

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Landbruks- og matdepartementet

Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Moderniseringsdepartementet

Høringsuttalelse, vedlegg

Norsk Jernbaneforbund

Høringsuttalelse

Norsk Presseforbund

Høringsuttalelse

NSB AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Olje- og energidepartementet

Ingen merknader

AS Oslo Sporveier

Høringsuttalelse

Statens råd for funksjonshemmede

Høringsuttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ingen merknader

Utenriksdepartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

Høringsuttalelse

Østlandssamarbeidet

HøringsuttalelseTil toppen