Forskrifter til universitets- og høyskoleloven

Forskrifter til universitets- og høyskoleloven som gjelder bant annet krav til bachelorgrad, rammeplaner, akkreditering, evaluering og godkjenning, opptak, studier og eksamen, felles klagenemnd og egenbetaling.

Forskrifter til universitets- og høyskoleloven som gjelder blant annet krav til bachelorgrad, rammeplaner, akkreditering, evaluering og godkjenning, opptak, studier og eksamen, felles klagenemnd og egenbetaling.

Klikk her for å lese forskriftene som er publisert på Lovdata.no