Forskrifter hjemlet i lov om vedtak i FNs sikkerhetsråd

Oversikt over sentrale forskrifter hjemlet i lov om vedtak i FNs sikkerhetsråd.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriftene i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov