Lov om vedtak i FNs sikkerhetsråd

Lov til gjennomføring av bindende vedtak av De forente nasjoners sikkerhetsråd

Lov om de bestemmelser som er nødvendig til gjennomføring av bindende vedtak av De forente nasjoners sikkerhetsråd.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter