Forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidige og permanente endringer i gjeldende regelverk for å øke muligheten for å effektivisere lisensfelling av jerv. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2015