Høring av forslag til forskrift om vårjakt på ender i perioden 2013-2022 i Kautokeino kommune, Finnmark

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2013