Høring - Forslag til endring av utlendingsloven og -forskriften - Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatt ofre for menneskehandel

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.09.2011