Forslag til endring i forskriften til straffegjennomføringsloven – om møteplikt ved prøveløslatelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2014