Forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010