Forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og måling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010