Høring - forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet foreslår ytterligere endringer i knockoutforskriften, på bakgrunn av høringsinnspill som departementet mottok i forbindelse med høring om endringer i knockoutforskriften i 2015.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.08.2016