Endringer i lov om Schengen informasjonssystem

Høring - forslag til endringer i lov av 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS loven) § 7 nr. 2 som flge av gjennomføringen av returdirektivet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2012