Forslag til endringer i politiloven

Høringsfrist 28.10.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2009

Vår ref.:

Høringsbrev

Departementene 

Politidirektoratet

Oslo politidistrikt

Hordaland politidistrikt

Sør-Trøndelag politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt 

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Drammen kommune 

Akademikerne

Amnesty International Norge

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Det juridiske fakultet, UiO

Det juridiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiTø

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Kripos

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Politiets data og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivilombudsmannen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Til toppen