Forslag til endringer i politiloven

Høringsfrist 28.10.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.10.2009