Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater.

I forskrift 28. august 1998 nr 853 om typegodkjenning av gevinstautomater gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Typegodkjenning.

Gevinstautomater skal typegodkjennes av Justisdepartementet etter de vilkår som er gitt i kap. 2 samt i vedlegget til denne forskriften.

Gevinstautomater som søkes typegodkjent må kontrolleres av et testinstitutt utpekt av Justisdepartementet.

Søkeren plikter å dekke alle utgiftene til typegodkjenningen, slik som teknisk kontroll, frakt- og forsendelsesutgifter, oversettelser og reise- og oppholdsutgifter etter statens reglativ.

§ 6 skal lyde:

§ 6 . Typegodkjenningsvilkårene

Følgende hovedvilkår stilles i forbindelse med innretningen av gevinstautomater til bruk i det norske marked og om bord i norske skip som i fast rute trafikkerer norske havner:

 • Symbolbruken på automaten må ikke være støtende
 • Automaten skal ikke gi fra seg sjenerende lys eller lyd
 • Minste spilletid skal være 1.5 sekunder pr. spill
 • Automaten må gi mulighet for tilbakebetaling av ethvert innbetalt beløp over NOK 50og enhver gevinst
 • Spilleren skal kunne satse NOK 1 pr trekning i hovedspillet. Samlet innsats pr spilleomgang, inkludert eventuelle bonusspill, kan ikke overstige NOK 10.
 • Automaten må ikke inneha "near-miss" funksjon
 • Automaten kan utstyres med step-knapper, hold-knapper, e.l, som gir mulighet for begrenset flytting av gevinstsymbolene
 • Programvaren til automaten må være utformet slik at gevinster oppnås tilfeldig, dog slik at gjennomsnittlig utbetalingsprosent ikke kan være lavere enn 78%
 • Gevinstplanen skal utformes slik at det utbetales maksimalt 200 ganger innsats
 • Gevinstplanen for automater oppstilt i spillehaller skal utformes slik at det utbetales maksimalt 1500 ganger innsats i de tilfeller hvor automaten gir en felles jackpotgevinst for minimum 5 automater som er koplet sammen.
 • Automaten må ha en sikkerhetsfunksjon som gjør den utilgjengelig for spill dersom det oppstår feil eller mangler ved automaten
 • Automaten skal utstyres med informasjon på norsk som klargjør hvordan den virker
 • Det skal fremgå klart gjennom oppslag e.l. hvilken lotteriverdig organisasjon som får inntektene fra automaten
 • Det skal være installert et telleverk som gir betryggende sikkerhet for å fastslå bruttoomsetning, gevinstutbetaling og innhold i cashbox