Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Forslaget gjelder innføring av regler om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale som er utviklet, overført og bevart av et urfolk eller et lokalsamfunn, jf. naturmangfoldloven § 61a.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2016