Forslag til forskrift om tvangsmulkt og lovbrotsgebyr i medhald av lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2008