Forslag til forskrift om tvangsmulkt og lovbrotsgebyr i medhald av lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2008