Forslag til kostnadsfordelingsmodell i forbindelse med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett

Rapport fra utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet: "Forslag til kostnadsfordelingsmodell i forbindelse med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett".

Rapporten ble overlevert 1. februar 2012.

Les rapporten (pdf)