Forslag til ny forskrift om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet

Forslag til ny forskrift om eiendomsselskapers adgang til å stille sikkerhet i forbindelse med erverv av selskapet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007