Forslag til nye regler for Trandum

Høringsfrist: 4. oktober 2006

Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen har hittil manglet egne regler for bruk av tvang. Justisdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender forslag til nye regler på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2006