Forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt gjennomført ei utgreiing av det offentlege kjøpet av regionale ruteflygingar i Sør-Noreg frå 1. april 2020.

Les rapporten her (pdf).