Forslag til strategi for kommersialisering av marin bioteknologi

Utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) - 2003

Forslag til strategi for kommersialisering av marin bioteknologi

Utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV)

Last ned rapporten (pdf-format – 719kB)