Forslag til verneplan for Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommune, Nordland fylke

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til verneplan for Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)