Forsøk med differensiert oppgavefordeling

Rapport om evaluering av kommuneforsøkene utført av Agenda

Rapport

Forsøk med differensiert oppgavefordeling

Evaluering av kommuneforsøkene utført av Agenda

April 2006