Forsøk med differensiert oppgavefordeling

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport om evaluering av kommuneforsøkene utført av Agenda

Rapport

Forsøk med differensiert oppgavefordeling

Evaluering av kommuneforsøkene utført av Agenda

April 2006