Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport av NIBR

Rapport

Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark

Rapport fra NIBR

April 2006