Fortsatt økt yrkesaktivitet blant eldre

Aldersgruppen over 62 år arbeider stadig mer, og den positive utviklingen har fortsatt i 2014 viser en ny rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

I rapporten "Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen" kommer det fram at antall mottakere av alderspensjon under 67 år fortsetter å øke, men mange av disse kombinerer arbeid og alderspensjon. Andelen uføre i aldersgruppen 62 – 66 år har blitt redusert de senere årene. Rapporten viser også at eldre har hatt en god inntektsutvikling de siste ti årene.

Rapporten

Les rapporten (PDF)