FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015–2019

Samfunnssikkerhet og beredskap er høyt prioritert av regjeringen og kunnskapsbasert forebygging er et av fire hovedmål innen samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden.

FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015–2019 

Forskning og utvikling er en sentral faktor for at Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal oppfylle sin rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhet og beredskap er et gjennomgående, tverrsektorielt tema, og det er et langsiktig mål for JD at forskningen om samfunnssikkerhet blir vesentlig styrket.

Strategien om forskning og utvikling (FOU) for samfunnssikkerhet gjelder for perioden 2015-2019. Målgruppen er JD og omfatter særlig den forskning som JD finansierer.

FoU-strategi for samfunnssikkerhet 2015–2019 (PDF)