Fra Nigeria til Europa - Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

Innvandring, menneskesmugling og menneske-handel, er tittelen på en ny rapport fra PRIO som Justisdepartementet har finansiert.

Fra Nigeria til Europa

Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel

Høsten 2004 kom et stort antall nigerianske prostituerte til Norge og nigeriansk menneskehandel ble en del av norsk virkelighet. Nigerianere er også en stadig viktigere gruppe blant asylsøkere.

Det nigerianske nærværet i Norge aktualiserer erfaringer med nigeriansk innvandring, menneskesmugling og menneskehandel i andre europeiske land. Rapporten "Fra Nigeria til Europa" skal gi en oversikt over noen av disse erfaringene, og relatere dem til de sosiale rammene rundt utvandring i Nigeria.

Rapporten er et uttrykk for satsing på migrasjonsforskning ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Den er finansiert av Justisdepartementet i tilknytning til Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn.

Les rapporten på PRIO sine nettsider: Fra Nigeria til Europa (pdf)