Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne

Rapporten viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført videregående opplæring eller ikke. Forskerne finner at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet, fengslet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.

Rapporten ”Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne” beskriver omfanget av frafall for elever som gikk ut av grunnskolen mellom 1993 og 2003, og viser unge voksnes situasjon på arbeidsmarkedet sett i lys av om de har fullført videregående opplæring eller ikke. Forskerne finner at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, uføretrygdet, fengslet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.

Dette er en delrapport i et prosjekt som Senter for økonomisk forskning (SØF) gjennomfører på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne (pdf)