Historisk arkiv

Flere ungdommer følges opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Samarbeidet mellom ulike etater for å følge opp ungdom som dropper ut av videregående opplæring blir stadig bedre. Aldri før har flere ungdommer mellom 15 og 21 år vært registrert i tiltak og opplæring på grunn av aktiv oppfølging så tidlig i skoleåret som i år. Det er Kunnskapsdepartementets prosjektet Ny GIV som har tatt tak i dette.

-Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunene gjør et viktig arbeid på dette området. I samarbeid med NAV får de unge i aktivitet som ellers ville vært uten arbeid og utdanning. Det gir nye muligheter for de det gjelder. Ungdom som ikke kommer seg gjennom videregående opplæring er dessuten et stort tap for samfunnet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

17 000 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette er ungdom mellom 15 og 21 år som i utgangspunktet ikke er i opplæring eller arbeid. Allerede 15. november har oppfølgingstjenesten etablert kontakt med 3 av 4 ungdommer. Dette representerer en reduksjon i antall ”ukjente” på hele 10 prosent sammenlignet med samme tid i 2011. Aldri før har flere ungdommer vært registrert i tiltak og opplæring som følge av oppfølgingstjenestens arbeid så tidlig i skoleåret som i år.

Bruken av NAV- tiltak ser ut til å være på samme nivå som i fjor høst, men det er en økning i antall ungdommer som oppfølgingstjenesten har hjulpet inn i skole, lære eller arbeid.

- Tiltak i NAV er og skal være en nødløsning. Men samarbeidet med NAV handler først og fremst om å støtte opp om gjennomføringen i videregående opplæring og bidra til at de arbeidsrettede tiltakene i større grad fører til at ungdom motiveres tilbake til videregående opplæring. Dette er ungdom som ofte har sammensatte utfordringer og trenger bistand og oppfølging fra flere instanser. Nå viser det seg at tiltakene gir resultater, sier Halvorsen.

Fakta
Oppfølgingsprosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, fagopplæringen, NAV og andre kommunale etater for å få etablert et strukturert, samordnet og målrettet system for unge som står utenfor opplæring og arbeid. Målet er å få ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid tilbake til videregående opplæring eller til arbeid.

Ny GIV er et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeidsdepartementet, KS fylkeskommunene, kommune og NAV. Ny GIV er etablert for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Les mer her