Fremtidige prioriteringer innen selskapsretten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 03.03.2006

EU-kommisjonen har lansert en konsultasjon om fremtidige prioriteringer på selskapsrettens område. Spørsmål som reises omfatter blant annet tema som grensekryssende aktiviteter og ytterligere regler for hindre svindel, terror eller annen kriminalitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2006

  • Høringsfrist: 03.03.2006