Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Frivillig deltakelse i Norden - et komparativt perspektiv

Rapport 2013:2 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten "Frivillig deltakelse i Norden - et komparativt perspektiv" (.pdf)

Forfattere: Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad og Steinar Gjerde

Rapporten baserer seg på tidligere funn om at det er større forskjeller mellom Norge og andre nordiske land når det gjelder den sosiale fordelingen og deltakelsesmønsteret i frivillige organisasjoner. Basert på tre tverrnasjonale datasett fra tre ulike tidspunkt analyserer forskerne bak denne rapporten forholdet mellom ett sett av sosiale bakgrunnsvariabler og frivillig deltakelse i ulike organisasjoner i de nordiske landene.