Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv

Av Ivar Eimhjellen og  Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-1

Sosial ulikhet i frivillig innsats i Norge undersøkes i forhold til utdanningsretning, yrke, familiebakgrunn og kjennetegn ved sosiale nettverk. Det undersøkes også hvordan ulike former for ressurser (kulturelle, økonomiske, sosiale) er knyttet til posisjon og klasse, og hvordan dette former frivillig arbeid i Norge.

Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv (.pdf)